Mesneviden kısa alıntılar…

“İ’lem Eyyühel-Aziz (Bil ey aziz)! İmana ait bilgilerden sonra en lâzım ve en mühim a’mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada (kul hakkına) tecavüz etmemekle, hukukullahı (Allah’ın hakkını) da bihakkın (hakkıyla)  îfa etmekten (yerine getirmekten) ibarettir.”

(Mesnevî Nûriye, Zeylü’l-Habab)

Hukuk-u İbad İnsan, hayvan ve diğer varlıkların hakkı olarak geniş bir manayı havidir.